english English

Novosti

Festival znanosti 2018.

Na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta  u Dubrovniku i ove godine održale su se radionice za učenike osnovnih škola u sklopu 16. Festivala znanosti. Tema ovogodišnjeg Festivala su otkrića pa su nastavnici na Odjelu Ana Bratoš Cetinić, Josip Mikuš i Marijana Pećarević pripremili radionice o važnom otkriću u biologiji – mikroskopu.

Posjet Baybarsa Altuntasa, poduzetnika i ulagačkog anđela

Baybars Altuntas,serijski poduzetnik, ulagački anđeo i voditelj mnogih međunarodnih projekata s područja društvene odgovornosti, održao je gostujuće predavanje s temom A road map for University Students: How to launch a business from scratch as a university student na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju 19. travnja 2018.

Znanstvena tribina: Grad na kružnom putovanju

Nova znanstvena tribina Sveučilišta u Dubrovniku pod nazivom Grad na kružnom putovanju održala s 18. travnja u sveučilišnom Kampusu.

Tribinom se analizirao koncept održivog turizma u Dubrovniku, s posebnim naglaskom na cruising turizam. Cilj je ovoj tribini bio predstaviti objektivnu analizu ove problematike (pozitivne i negativne strane, rizike, primjere dobre prakse, preporuke), i to s raznih aspekata (ekonomskog, sociološkog, kulturnog, ekološkog, pomorskog).

Telekonferencija studenata Odjela za komunikologiju i studenata DePaul University Chicago

Studenti Odjela za komunikologiju, u petak, 13. travnja, održali su telekonferenciju sa svojim američkim kolegama s DePaul University, College of Liberal Arts and Social Sciences, Department of Political Science iz Chicaga. To je još jedan u nizu radnih sastanaka studenata dvaju sveučilišta okupljenih na projektu Global Learning Experience: HI-Civics Project – Zoon politicon Application.

Nastupno predavanje Dragutina Petkovića, dr. med.

Tema nastupnog predavanja je Melanomi glave i vrata, a održat će se u zgradi Sveučilišta na adresi Ćira Carića 4, u petak, 20. travnja 2018., u 14 sati.

 

Tražilica