english English

Gostujuće predavanje - Lucija Raguž, mag. oec.

18.04.2019, 12:41:07

Lucija Raguž, mag.oec., Program Services Coordinator u Grand Circle Corporation, održala je gostujuće predavanje studentima preddiplomskog sveučilišnog studija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju - smjer turizam i marketing u okviru kolegija „Marketing u turizmu“ kao i studentima stručnog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija. S naglaskom na segmentaciju tržišta i tržišno usmjeravanje na primjeru Grand Circle Travel turističke agencije, studenti su imali priliku upoznati sa aktivnostima ove agencije kroz proizvodnu diversifikaciju ali i pretpostavljenu specijalizaciju poslovanja. Repozitorij
Tražilica