english English

Kako se ostvaruje akademska mobilnost?

09.05.2019, 15:06:54

Studenti i osoblje Sveučilišta u Dubrovniku mogu ostvariti akademsku mobilnost putem različitih programa mobilnosti koje administrira Ured za međunarodnu suradnju kao što su Erasmus+, CEEPUS te ostali programi mobilnosti.
Tražilica