english English

Debata studenata Odjela za komunikologiju

16.05.2019, 14:14:43

Debata studenata prve godine preddiplomskog studija Mediji i kultura društva, u okviru kolegija Uvod u političku znanost 2, nositelja prof. dr. sc. Pera Maldinija, s temom „Povećanje poreza na alkohol i cigarete – za i protiv“ održala se 15. svibnja 2019., u sveučilišnom Kampusu. Studenti, članovi afirmacijske i negacijske ekipe, iznosili su argumente o ovoj temi iz više aspekata. U publici su bili, uz nastavnike, zaposlenike i studente Sveučilišta, i učenici Turističke i ugostiteljske škole, koji su na kraju postavljali pitanja.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica