english English

Nastupno predavanje dr. sc. Barbare Gangai Zovko

27.05.2019, 10:30:21
U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05) obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastavnicima i studentima Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku, nastupno predavanje održati dr. sc. Barbara Gangai Zovko. Tema nastupnog predavanja: Dinamika populacija eufauzida u Jadranu, a održati će se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Ćira Carića 4, u petak, 31. svibnja 2019. u 9 sati.Tražilica