english English

Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih

10.06.2019, 11:24:42
Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 158. sjednici održanoj 27. svibnja 2019. donio Odluku kojom se raspisuje Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih u akademskoj 2019./2020.Tražilica