english English

Zaklada Blaga djela Dubrovnik

03.09.2019, 10:02:45

Na temelju odredaba  Pravilnika za odobravanje stipendija i potpora za školovanje studenata i učenika,  Upravno vijeće Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od 1. kolovoza  2019. godine  raspisuje  N A T J E Č A J  za odobravanje stipendija i potpora studentima i učenicima.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

-koji su državljani Republike Hrvatske

-koji s obitelji ili obiteljskim domaćinstvom imaju   prebivalište na području Grada Dubrovnika

-ako ukupni prihod po članu njihova obiteljskog domaćinstva iz svih izvora ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno

-koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju  školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske

-ako pohađaju neku visokoškolsku ustanovu u inozemstvu

-koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog subjekta

Rok za predaju prijave je 16. rujna 2019. godine do 15:00 sati.

Više informacija potražite na http://www.unidu.hr/novost.php?idvijest=10168
Tražilica