english English

Rang lista za upis na studij u 2019./20.

01.10.2019, 12:19:46

RANG LISTA ZA UPISE NA DS „ODNOSI S JAVNOSTIMA“

Akademska godina: 2019./20.

Redoviti studenti:
Prezime i ime Prosječna ocjena studiranja/studij
1. Sarić Rea 3,451 (MIKD)
2. Nagy Anja 3,405 (MIKD)
3. Stanković Ivana 3,400 (MIKD)
4. Majčica Zrinka 3,212 (MIKD)
5. Mlinarić Julija 3,061 (MIKD)
6. Curavić Lucija 2,935 (MIKD)
7. Lušetić Ema 4,37 (UNIZD)
8. Moretić Nikoleta 4,285 (RIT)

Izvanredni studenti:
Prezime i ime Prosječna ocjena studiranja/studij
1. Medvidović Mia 4,194 (MIKD
2. Cindrić Lea 3, 603 (MIKD)
3. Konjuh Antonia 3,421 (MIKD)
4. Karamatić Nika 3,159 (MIKD)
5. Vukotić Marta 3,110 (MIKD)
6. Brzica Dajana 3,075 (MIKD)
7. Hron Lea 3,066 (MIKD)
8. Lazarević Stijepan 2,784 (MIKD)
9. Jukan Emina 4,900 (ACMT)
10. Vračarić Elena 3,973 (Hrv. studiji)

11. Gjuraš-Car Mirna 3,815 (FFZG)
12. Franušić Daria 3,00 (Visoka škola za inspekt. i kadrov. menadž.)
13. Dragojević Dora 2,533 (PRAVRI)
Tražilica