english English

Natječaj - izbori u zvanja

18.10.2019, 08:16:52

Odlukom Senata od 25. rujna 2019., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

 

     I.    za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

            a) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,  polje

                 kliničke  medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija (3.02.01)

            b) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,  polje

                  kliničke  medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10)               

    II.   za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača            

            jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,  polje

            kliničke  medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)

   III.   za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača            

            jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti,  polje pravo,

             grana radno i socijalno pravo (5.02.09)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.                                                                                                                          

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Sveučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica