english English

E-VV-1-2019 Nabava opreme za Kompleks studentskog doma - prethodno savjetovanje (I)

16.12.2019, 10:18:52

U razdoblju od 7. listopada 2019. do 16. listopada 2019. Sveučilište u Dubrovniku je, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu opreme za Kompleks studentskog doma, stavilo na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt cjelokupne Dokumentacije o nabavi, javnom objavom na EOJN RH i na svojim internetskim stranicama www.unidu.hr.  Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, to jest u razdoblju od 7. listopada 2019. do 16. listopada 2019., zaključno Sveučilište u Dubrovniku nije zaprimilo ni primjedbe ni prijedloge eventualno zainteresiranih gospodarskih subjekata. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je 21. listopada 2019. na EOJN RH i internetskim stranicama Naručitelja www.unidu.hr.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj je značajno izmijenio Dokumentaciju o nabavi.

Stoga, a uporom na članak 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16.), Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt cjelokupne izmijenjene Dokumentacije o nabavi.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu dostaviti putem EOJN RH ili na adresu elektroničke pošte: marija.zuvelek@unidu.hr u razdoblju od 13. studenoga 2019. do 20. studenoga 2019., zaključno.

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti ovdje. Repozitorij
Tražilica