english English

E-VV-1-2019 Nabava opreme za Kompleks studentskog doma - prethodno savjetovanje (II)

27.12.2019, 07:22:56

U razdoblju od 7. listopada 2019. do 16. listopada 2019. Sveučilište u Dubrovniku je, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu opreme za Kompleks studentskog doma, stavilo na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt cjelokupne Dokumentacije o nabavi, javnom objavom na EOJN RH i na svojim internetskim stranicama www.unidu.hr. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, to jest u razdoblju od 7. listopada 2019. do 16. listopada 2019., zaključno Sveučilište u Dubrovniku nije zaprimilo ni primjedbe ni prijedloge eventualno zainteresiranih gospodarskih subjekata. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je 21. listopada 2019. na EOJN RH i internetskim stranicama Naručitelja www.unidu.hr.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Sveučilište u Dubrovniku je značajno izmijenilo Dokumentaciju o nabavi, pa je uporom na članak 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16.) i članak 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 101/17.), dana 13. studenoga 2019. stavilo na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima do 20. studenoga 2019. nacrt cjelokupne izmijenjene Dokumentacije o nabavi, javnom objavom na EOJN RH i na svojim internetskim stranicama www.unidu.hr. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je 16. prosinca 2019. na EOJN RH i internetskim stranicama Naručitelja www.unidu.hr.

U pripremi ponovljenog postupka nabave Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) obavila je ex-ante provjeru Dokumentacije o nabavi za postupak nabave „Nabava opreme za Kompleks studentskog doma“. Temeljem obavljene provjere i dostavljenih bilješki o provedenoj provjeri, Naručitelj je značajno izmijenio Dokumentaciju o nabavi.

Stoga, a uporom na članak 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16.), Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, ponovno stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt cjelokupne izmijenjene Dokumentacije o nabavi za Grupu 1. - Namještaj i unutarnja oprema i Grupu 4. Mrežna oprema, i to objavom u EOJN RH i na internetskim stranicama Naručitelja www.unidu.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu dostaviti putem EOJN RH ili na adresu elektroničke pošte: marija.zuvelek@unidu.hr u razdoblju od 18. prosinca 2019. do 24. prosinca 2019., zaključno.

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti ovdje. Repozitorij
Tražilica