english English

Prijavite se za pripremni posjet!

09.11.2011, 12:22:18

Posjet partnerskoj ustanovi

Ako već znate inozemnu ustanovu za koju vjerujete da vam može biti partner u međunarodnoj suradnji, prijavite se za posjet kako biste razvili novu projektnu ideju, te pripremili i ispunili nacrt prijave za budući projekt. Posjet budućoj partnerskoj ustanovi moguć je u zemljama koje sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje.

Kontakt seminari

Ova aktivnost omogućuje kontakt s ustanovama koje, kao i vaša, žele pronaći potencijalne partnere za rad na projektima. Kontakt seminari, koji su usmjereni na određenu temu, okupljaju 40 - 80 sudionika iz različitih zemalja. Na kontakt seminaru možete upoznati kolege iz Europe, sudjelovati na radionicama, razviti projektnu ideju, te pripremiti i ispuniti nacrt prijave za buduće projekte. Kontakt seminare organiziraju nacionalne agencije država koje sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje.

Ukratko, pripremni posjeti omogućuju:

  • uspostavljanje i dogovaranje suradnje s partnerom vezano uz Erasmus nove međuinstitucijske sporazume (ne radi obnavljanja već postojećih) koji se odnose na mobilnost studenata i/ili osoblja, Erasmus stručnu praksu (dogovor za studentsku praksu i/ili posjet konzorciju za stručnu praksu), intenzivne programe, mreže, multilateralne projekte, popratne mjere;
  • definiranje ciljeva i načina suradnje;
  • definiranje uloga partnera, odgovornosti i zadataka;
  • razvijanje plana rada i aktivnosti;
  • ispunjavanje prijavnog obrasca za budući projekt.

Rok za prijavu za odlazak u pripremni posjet je petak 18.11.2011. za pripremne posjete koji počinju od 30. prosinca 2011., a završavaju najkasnije 30. travnja 2012. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancira troškove putovanja i troškova života u prosječnom iznosu od 800,00 eura.

Evo što trebate učiniti ako se želite prijaviti:

1. Pročitajte Nacionalna pravila (posebno dio koji se odnosi na slanje prijave, financiranje, pripremne posjete)

2. Ispunite prijavni obrazac za pripremne posjeteComenius prijavni obrazacLeonardo da Vinci prijavni obrazacGrundtvig prijavni obrazacErasmus prijavni obrazac.

3. Dogovorite s partnerima datum posjete i aktivnosti pripremnog posjeta

4. Ispunite prijavni obrazac uz pomoć Uputa za ispunjavanje

5. Pošaljite ga preporučenom poštom i e-mailom do 18. studenog 2011. na adresu Agencije.

Za sva eventualna pitanja obratiti se na mail: pripremni.posjeti@mobilnost.hr

Izvor: www.mobilnost.hr Repozitorij
Tražilica