english English

Analize vina, maslinovog ulja i tla

19.01.2015, 11:59:08

Laboratorij za fizikalno-kemijske analize od 2011. je akreditirani laboratorij u području ispitivanja vina i maslinovog ulja po Normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 koja propisuje zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Potvrda o akreditaciji može se vidjeti na stranici: http://www.akreditacija.hr/registar.

Metode ispitivanja vina i maslinova ulja provode se sukladno referentnim međunarodnim  metodama (OIV - Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, COI - Conseil oléicole international, EU).

U sklopu laboratorija djeluje i laboratorij za senzorna ispitivanja maslinova ulja gdje educirani kušači vrednuju djevičanska maslinova ulja po akreditiranoj metodi.

Laboratorij već niz godina sudjeluje i u međunarodnim međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima vina i ulja sa oko 150 relevantnih svjetskih laboratorija u organizaciji akreditirane tvrtke BIPEA (Gennevilliers, Francuska).

Područje analitike vina obuhvaća sljedeće metode:

  • gustoća i relativna gustoće pri 20°C
  • alkoholna jakost
  • ukupni suhi ekstrakt
  • reducirajući šećer
  • pepeo
  • pH vrijednost
  • ukupna kiselost
  • hlapiva kiselost
  • slobodni i ukupni SO2
  • određivanje limunske kiseline

Područje analitike maslinovog ulja obuhvaća sljedeće metode:

·         slobodne masne kiseline

·         peroksidni broj

·         spektrofotometrijske konstante u UV području

·         metilesteri masnih kiselina

·         senzorsko ocjenjivanje djevičanskog maslinovog ulja Repozitorij
Tražilica