english English

Rasvijetljavanje etičkih i profesionalnih načela medija

19.01.2012, 17:59:32

„Medianali“ , međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnoga komuniciranja i odnosa s javnostima, u trećemu broju drugoga godišta donosi: četiri istraživanja s područja medija, dvije recenzije dvaju izdanja knjiga, prikaz izdanja HUOJ-a u 2007, tri rasprave o odnosu novinara i stručnjaka za odnose s javnostima, pet članaka i dvije vijesti o promoviranim prvostupnicima i o diplomskim studijima. Spomenuti sadržaji ilustriraju točne i vjerodostojne podatke o stanju medija u Hrvatskoj.

Profesori, znanstvenici i  medijski stručnjaci koji se okupljaju oko i uz studij Mediji i kultura društva, 1. ožujka, 2007. godine pokreću časopis Medianali,  kako bi prezentirali rezultate svojih  istraživanja, objavili svoje znanstvene radove te raspravljali o gorućim pitanjima  medija, odnosa s javnostima te masovnog komuniciranja. Otada postaje dio stvaralaštva Sveučilišta u Dubrovniku, najmlađe visokoškolske ustanove u Hrvatskoj. Glavni urednik je Stjepan Malović, izvršni urednik je Đorđe Obradović.

Časopis izlazi dva puta na godinu, u veljači i studenom i zagovara slobodu medija, nezavisnost novinara, pravo javnosti da zna, razvoj odnosa s javnostima sa svrhom unapređenja masovnog komuniciranja, razvijanja javnosti i civilnoga društva na temeljima etičnoga  i odgovornog komuniciranja.

Uređivački odbor  časopisa čine  prof. dr. sc. Michael Kunczik sa Sveučilišta u Mainzu, prof. dr. sc. Thomas Bauer sa Sveučilišta u Beču, prof. dr. sc. Najil Kurtić sa  Sveučilišta u Tuzli, doc. dr. sc. Marko Milosavljevič sa  Sveučilišta u Ljubljani, prof. dr. sc.Damir Boras sa Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sherry Ricchiardi sa  Indiana University, doc. dr. sc. Gordana Vilović sa Sveučilišta u Dubrovniku, doc. dr. sc. Milan Kiperaš sa Sveučilišta u Dubrovniku i prof. dr. sc. Stjepan Malović sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Časopis je strukturiran u 6 tematskih cjelina: OGLEDI/ RASPRAVE, ISTRAŽIVANJA, ČLANCI, RECENZIJE I VIJESTI.

U uvodnome dijelu ogleda knjige objavljen je tekst  profesora emeritusa Claude- Jean Bertranda sa Sveučilišta Sorbonne, koji govori o rasvijetljavanju etičkih aspekata medija. U njemu veliki teoretičar medija uvjerljivo obrazlaže potrebu za samoregulacijom medija. To je njegov ujedno i posljednji članak kojeg je redakciji Medianala poslao teško bolestan.

U drugome dijelu ogleda asistent Sveučilišta u Dubrovniku Đorđe Obradović tumači nastanak i odlike feljtona, razlike komentara i kolumne. Analizom oblika i opsega kolumni dolazi do zaključka kako kolumna nije nikakav izniman rod već stalna i samostalna rubrika u tjednicima, dvotjednicima i mjesečnicima.

Dopredsjednica Upravnog vijeća Visoke novinarske škole Nacionala, Iva Biondić, i novinarka Večernjeg lista Ružica Cigler, paralelno uspoređuju ciljeve, zadatke uloge novinara i stručnjaka za odnose s javnostima te opisuju važne točke prema kako ostvarivanju uspješne suradnje.

Hannu-Pekka Laiho u svome istraživanju o utjecaju propagande na novinarstvo u kriznim situacijama pokušava saznati imaju li novinari dovoljno znanja za pošteno, nepristrano i uaravnoteženo izvješćivanje  i naglašava važnost provjere izvora.

Članak Naila Kurtića, doktora znanosti, govori kako participativna organizacijska kultura vodi prema izgradnji odnosa općenitog povjerenja između organizacije i javnosti u kojoj spinerstvo  ima sve manje mjesta.

Recenziju knjige „Povijest vijesti“  docentice Gordane Vilović napravila je Julijana Antić Brautović.U zadnjem dijelu knjige Paulina Bačić prilaže aktualne vijesti sa Sveučilišta a na zadnjim stranicama nalaze se upute autorima Medianala o pisanju tekstova; duljina članaka, oblik objave, mjesto dostave  priloga.asopis „Medianali“ kao svojevrstan  forum o aktualnim pitanjima i problematici  masovnih medija, preispituje temeljne vrijednosti novinarskih rodova, analizira teme i istražuje neshvatljivo i na taj način podučava i mlade i stručnjake procesima otkrivanja i novih spoznaja o društvu i medijskome prostoru.

Iris Rašica Repozitorij
Tražilica