english English

Dan svih majki

14.05.2012, 16:49:08
Dan svih majki

Majčin dan slavi se u više od 70-tak zemalja svijeta, već desetljećima, uglavnom drugu nedjelju u svibnju. Blagdan je to u čast majki i majčinstva. Još u vrijeme stare Grčke i Rima bio je poznat kult obožavanja majki. Grci su na proljeće obilježavali dan posvećen Rei, majci njihova vrhovnog boga Zeusa. Također je bio poznat i u Engleskoj u vrijeme kralja Henrika III, gdje je utemeljen u znak zahvalnosti Majci Crkvi.

Vrlo važan je 8. svibnja 1914. kada je Američki kongres donio odluku da svaka druga nedjelja u svibnju postane nacionalni praznik.

Naime, Amerikanka Anne Maria Reeves Jarvis se dugo godina brinula o slijepoj sestri i nemoćnoj majci. Kada joj je majka umrla, četiri godine je pokušavala nagovoriti lokalnog svećenika da joj dozvoli u crkvi upriličiti posebnu misu posvećenu majci. Jarvis je pokrenula kampanju da bi Majčin dan bio proglašen praznikom. Odlučila je da to bude druga nedjelja u svibnju, te je uvela običaj ukrašavanja zapučka karanfilom - bijelim za osobe kojima je majka umrla, a crvenim i drugih boja za one kojima je majka još uvijek živa. Nakon druge godišnjice smrti njezine majke, Anne je počela slalti pisma političarima, gospodarstvenicima, svećenicima i ženskim udrugama. Njezina kampanja urodila je plodom, i već 1909. majke su u 45 saveznih država SAD-a, slavile majčin dan. Običaj se proširio po Engleskoj, zatim Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj i Austriji, a potom po cijeloj Europi i svijetu. Iznimka je Velika Britanija gdje se majčin dan slavi u ožujku.

Majke imaju najvažniju ulogu u životu svih bića. To je osoba koju nitko ne može zamijeniti. Kako je važna za dijete tako je važna i za odraslog čovjeka. Uz sve svoje brige, one uvijek paze na svoju djecu i žele im samo najbolje. Majkama nije bitan poklon, ali ono što će ih najviše razveseliti jesu pažnja, nježnost, ljubav i poštovanje. Majčin dan se ove godine obilježava 13. svibnja, a dobar je povod i slavljenja Međunarodnog dana obitelji koji se obilježava 15. svibnja.

Magdalena Džono

Slika: www.index.hr Repozitorij
Tražilica