english English

Ana Čučević - Szent Istvan University, Gödöllő, Mađarska

12.02.2011, 13:40:11

Program bilateralne mobilnosti u visokom obrazovanju omogućio mi je boravak na mađarskom sveučilištu Szent Istvan u gradiću Gödöllő, gdje sam u jednomjesečnom razdoblju obavljala praktični dio potreban za pisanje diplomskog rada. U sklopu Programa, na tom sveučilištu boravila sam od 14. travnja do 14. svibnja 2009. na Fakultetu za agronomiju i prirodne znanosti na Odjelu za akvakulturu. Za Sveučilište i Odjel akvakulture doznala sam tijekom studija u Dubrovniku, gdje mi je predavao dr. sc. Akos Horvath s mađarskog sveučilišta. U Mađarskoj sam boravila u ljetnom semestru, a cilj mojem boravku bilo je stjecanje znanja i vještina za pisanje diplomskog rada, u sklopu diplomskog studija „Marikultura“. Jednomjesečni moj boravak bio je dostatan za potpuno svladavanje znanja za izradbu praktičnog dijela diplomskog rada, i zato sam to isto znanje mogla primijeniti u daljnjem radu na Sveučilištu u Dubrovniku tijekom ponovnog izvođenja eksperimenta.

Za Program bilateralne mobilnosti prvenstveno sam se prijavila radi želje za stjecanjem novih znanja i mogućnosti njihove primjene u svom daljnjem radu, te radi upoznavanja novih kultura. Za svoga boravka bila sam smještena u studentskom domu iznimne kvalitete u sklopu kompleksa Sveučilišta. Oko organizacije za smještaj u domu zaslužan je mentor dr. sc. Akos Horvath. Prije odlaska u inozemstvo, sklopila sam ugovor o zdravstvenom osiguranju i za slučaj nesreće za vrijeme svoga boravka kod Jadranskog osiguranja u iznosu od 220 kn. Domaćini su me primili iznimno srdačno i iznimno sam zadovoljna s njihovom gostoljubivosti. Oni su bili organizirali aktivnosti kako bih bolje upoznala novu sredinu, poput razgledavanja grada i okolice, upoznavanja rada i djelovanja na sveučilišnim odjelima, upoznavanje s poviješću i običajima… Podjednako sam zadovoljna potporom matičnog sveučilišta prije odlaska: omogućen mi je bio rad i učenje i priprema za odlazak zahvaljujući mentoru prof. dr. sc. Branku Glamuzini, te potporom Službe za međunarodnu suradnju matičnoga, ali i inozemnog sveučilišta, gdje sam nesmetano i pravovremeno dobivala sve potrebne informacije. Za vrijeme boravka u inozemstvu nisam učila mađarski jezik, već sam se koristila engleskim u potpunosti, i pri učenju i komunikaciji na sveučilištu, ali i pri svakodnevnoj komunikaciji u slobodno vrijeme. Sredstva koja su mi bila dodijeljena, bila su dostatna za cjelokupni boravak, pokrila su troškove smještaja u domu i prehrane, te prijevoza.

Boravak u inozemstvu u potpunosti je ispunio moja očekivanja u akademskom smislu; stekla sam vrlo vrijedna znanja i iskustva koja će mi svakako koristiti u daljnjem radu i životu.
Tražilica