english English

Održane radionice s temom ”Stres”

07.12.2012, 13:49:04

Dvije radionice s temom „Stres” za sve studente prve godine a u organizaciji Studentskog savjetovališta i suradnji s nastavnicima kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura održale su se u ponedjeljak, 19.  studenoga 2012.,  i u utorak, 20. studenoga 2012.

Radionice su vodili Janja Teglović, mag.  psihologije, i Matija Čale Mratović, dr. med., specijalist školske medicine. Na radionici je predstavljen rad Studentskog savjetovališta i studentskog dispanzera. Studenti su  aktivno sudjelovali u radu radionica pa će se ovakve i slične radionice i ubuduće organizirati. Repozitorij
Tražilica