english English

Svečane promocije magistara struke Sveučilišta u Dubrovniku

19.12.2012, 11:49:58

Promocije četvrte generacije magistara struke Sveučilišta u Dubrovniku održale su se 20. prosinca 2012., u Kampusu Sveučilišta.

Na svečanoj promociji u 10 sati diplomu je dobilo 43 magistra Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, a na promociji u 12 sati diploma je uručena 30 magistara Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za komunikologiju i Odjela za umjetnost i restauraciju.

Na svečanim promocijama dodijelile su se i dodatne diplome najboljim studentima i Rektorove nagrade za najbolji uspjeh u akademskoj 2011./2012. godini.

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

1. Damir Ćimić, studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing – 4,57 (diploma magna cum laude)

2. Matea Batinović, studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam, 4,36 (diploma cum laude)

3. Lejla Samardžić, studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam, 4,31 (diploma cum laude)

4. Ivona Sušac, studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing, 4, 29 (diploma cum laude)

5. Lucija Hajdić, studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam, 4,21 (diploma cum laude)

6. Kata Dugandžić, studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing – 4,21 (diploma cum laude)

(studentice 2. godine diplomskog studija)

1. Amila Sarić, studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam, predložena je za Rektorovu nagradu za najbolji uspjeh u akademskoj 2011./2012. godini na prvoj godini diplomskog studija s prosječnom ocjenom 4,75.

2. Nikolina Slade, studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam, predložena je za Rektorovu

nagradu za najbolji uspjeh u akademskoj 2011./2012. godini na prvoj godini diplomskog

studija s prosječnom ocjenom 4,75.

POMORSKI ODJEL

(studentica 2. godine diplomskog studija)

1. Marija Popović, studij Pomorstvo, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh u

akademskoj 2011./2012. godini na prvoj godini diplomskog studija s prosječnom ocjenom

4,33.

ODJEL ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO

1. Ines Buratović – studij Poslovno računarstvo – 5,00 (diploma summa cum laude). Ines

Buratović - Rektorova nagrada za najbolji uspjeh u akademskoj 2011./2012.

godini na drugoj godini diplomskog studija s prosječnom ocjenom 5,00.

2. Niko Drašković, studij Poslovno računarstvo - 4,82 (diploma summa cum laude)

3. Tomislav Domić – studij Poslovno računarstvo – 4,58 (diploma magna cum laude).

4. Adriana Lipovac – studij Poslovno računarstvo – 5,00 (diploma summa cum laude). Adriana Lipovac, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh u akademskoj 2011./2012. godini na drugoj godini diplomskog studija Poslovno računarstvo s prosječnom ocjenom 5,00 i na drugoj godini diplomskog studija Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, s prosječnom ocjenom 5,00.

5. Marija Sagrestano – studij Poslovno računarstvo – 4,58 (diploma magna cum laude).

6. Ivan Vlaho Vlašić – studij Poslovno računarstvo – 4,76 (diploma magna cum laude).

7. Vlaho Bonačić, studij Poslovno računarstvo - 4,235 (diploma cum laude).

8. Adriana Lipovac – studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu – 5,00

(diploma summa cum laude).

(student 2. godine diplomskog studija)

9. Toni Besjedica, studij Poslovno računarstvo, Rektorova nagrada za najbolji

uspjeh u akademskoj 2011./2012. na prvoj godini diplomskog studija s prosječnom ocjenom

5,00.

ODJEL ZA AKVAKULTURU

(studentica 2. godine diplomskog studija)

1. Matea Rašić, studij Marikultura, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh u

akademskoj 2011./2012. godini na prvoj godini diplomskog studija s prosječnom ocjenom

4,36.

ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU

1. Ena Soprano, studij Odnosi s javnostima – 4,63 (diploma magna cum laude)

2. Maris Marković, studij Odnosi s javnostima – 5,00 (diploma summa cum laude). Maris

Marković, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh u akademskoj 2011./2012.

godini na drugoj godini diplomskog studija s prosječnom ocjenom 5,00.

3. Nataša Kovačević, studij Odnosi s javnostima – 4,36 (diploma cum laude)

4. Romana Čomić, studij Odnosi s javnostima – 4,76 (diploma magna cum laude)

5. Željka Surla, studij Mediji – 4,66 (diploma magna cum laude)

6. Francesca Vlašić, studij Mediji – 4,80 (diploma summa cum laude)

7. Lucija Komaić studij Mediji – 4,96 (diploma summa cum laude). Lucija Komaić, Rektorova nagrada za najbolji uspjeh u akademskoj 2011./2012. godini na drugoj godini

diplomskog studija s prosječnom ocjenom 5,00

8. Diana Pozniak Njirić, studij Mediji – 4, 37 (diploma cum laude).

ODJEL ZA UMJETNOST I RESTAURACIJU

1. Mateo Miguel Kodrič Kesovia, studij Restauracija i konzervacija – 4,85 (diploma summa cum laude)

2.Maja Grgurević, studij Restauracija i konzervacija – 4,54 (diploma magna cum laude)

3.Damjan Polić, studij Restauracija i konzervacija – 4,22 (diploma cum laude)

4.Sonja Đuraš, studij Restauracija i konzervacijaPravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica