english English

Tečaj "Njemački jezik 2"

08.01.2013, 13:57:19

Stupanj tečaja: A2

Voditeljica tečaja: Vanja Vreća, prof.

Trajanje tečaja: 05. veljače 2013. - 16. travnja 2013. (60 sati)

Dinamika: 2x3 školska sata tjedno

Termini: *biti će formirani prema prethodnom dogovoru s polaznicima tečaja

Cijena:

za gotovinu: 1875,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)
za rate (2): 1975,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)

(Članovi kluba Alumni imaju 10 % popusta na cijene tečaja)

Kome je tečaj namijenjen:
Polaznicima koji su prethodno odslušali i uspješno savladali gradivo početnog stupnja (A1) njemačkog jezika.

Potrebno predznanje:

Prezent glagola, perfekt glagola, imperativ, upotreba negacije (kein, nicht),  akuzativ osobnih zamjenica (mich, dich), posvojne zamjenice (mein, dein, sein), akuzativ i genitiv imenica, prezent modalnih glagola (möchten, sollen, wollen...), komparacija pridjeva, pokazne i neodređene zamjenice

Kratak opis tečaja:

Komunikacijske vještine: opisivanje osobe, izricanje subjektivnog mišljenja, razgovor o izboru zanimanja, školski sustav, pisanje životopisa

Gramatika: preterit, preterit modalnih glagola, zavisne rečenice (infinitiv +zu, „dass“ rečenice) , konjunktiv II, pasiv

Leksik: fizički izgled, zanimanja, ekonomski pojmovi, međuljudski odnosi

Kultura: obrazovni sustav, predrasude, tolerancija, obiteljski odnosi, automobilska industrija u Njemačkoj, moda

Program je podložan manjim promjenama s obzirom na potrebe polaznika tečaja.

Važne informacije:

Prijava se smatra valjanom nakon obavljene uplate.

Upisi traju do 29. siječnja 2013.

Uvjeti plaćanja:

Polaznik koji plaća gotovinom uplatu treba obaviti najkasnije do 29.siječnja 2013. g.

Polaznik koji plaća u ratama prvu ratu u iznosu od 987,50 kn treba uplatiti najkasnije do 29. siječnja 2013. g., a drugu ratu u iznosu od 987,50 kn polaznik treba uplatiti najkasnije do 06. ožujka 2013. g.

Polaznik školarinu uplaćuje na žiro račun Sveučilišta.
Žiro račun Sveučilišta:
2340009-1110135015 (poziv na broj: 66151906-24-8)
otvoren kod Privredne banke Zagreb, s naznakom
za Tečaj njemačkog jezika 2.

Kopiju uplate potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu:
Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilišni centar za jezike
Ćira Carića 4
20 000 Dubrovnik

Sve dodatne informacije možete dobiti na:
tel.: (+385) 020 445 878
e-mail: lang@unidu.hr
od 9.00 do 12.00 sati.
Tražilica