english English

Tečaj "Njemački jezik 1"

08.01.2013, 13:58:02

Stupanj tečaja: A1

Voditeljica tečaja: Vanja Vreća, prof.

Trajanje tečaja: 05. veljače 2013. - 16. travnja 2013. (60 sati)

Dinamika: 2x3 školska sata tjedno

Termini: *biti će formirani prema prethodnom dogovoru s polaznicima tečaja

 Cijena:

za gotovinu: 1875,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)
za rate (2): 1975,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)

(Članovi kluba Alumni imaju 10 % popusta na cijene tečaja)

Kome je tečaj namijenjen:
Tečaj je koncipiran u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike i namijenjen je onima koji nikada nisu učili španjolski jezik kao i onima koji žele obnoviti svoje znanje. Polaznici će steći leksička, gramatička i sociokulturalna znanja potrebna za osnovnu komunikaciju na njemačkom jeziku.

Potrebno predznanje: /

Kratak opis tečaja: 

Komunikacijske vještine: pozdravi, predstavljanje sebe i drugih, opis predmeta i prostora, razgovor o cijenama, jednostavno opisivanje prehrambenih navika, razgovor u restoranu i trgovini, dogovori, pisanje razglednica

Gramatika: vještine čitanja i pisanja, nominativ imenica, određeni i neodređeni članovi, prezent pravilnih i nepravilnih te modalnih glagola, prezent glagola s naglašenim prefiksom, upotreba negacije, posvojne zamjenice, akuzativ imenica

Leksik: zanimanja, imena država, predmeti u kućanstvu, hrana i piće, odjeća, prijevozna sredstva

Kultura: običaji i stereotipi u Njemačkoj, prehrambene navike Nijemaca, Advent u Njemačkog i Austriji

Važne informacije:

Prijava se smatra valjanom nakon obavljene uplate.

Upisi traju do 29. siječnja 2013.

Uvjeti plaćanja:

Polaznik koji plaća gotovinom uplatu treba obaviti najkasnije do 29.siječnja 2013. g.

Polaznik koji plaća u ratama prvu ratu u iznosu od 987,50 kn treba uplatiti najkasnije do 29. siječnja 2013. g., a drugu ratu u iznosu od 987,50 kn polaznik treba uplatiti najkasnije do 06. ožujka 2013. g.

Polaznik školarinu uplaćuje na žiro račun Sveučilišta.
Žiro račun Sveučilišta:
2340009-1110135015 (poziv na broj: 66151906-24-8)
otvoren kod Privredne banke Zagreb, s naznakom
za Tečaj njemačkog jezika 1.

Kopiju uplate potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu:
Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilišni centar za jezike
Ćira Carića 4
20 000 Dubrovnik

Sve dodatne informacije možete dobiti na:
tel.: (+385) 020 445 878
e-mail: lang@unidu.hr
od 9.00 do 12.00 sati.
Tražilica