english English

Tečaj "Španjolski jezik 3"

09.01.2013, 11:36:08

Stupanj tečaja: A2

Voditeljica tečaja: Daniela Falkoni-Mjehović, prof.

Trajanje tečaja: 05. veljače 2013. - 16. travnja 2013. (60 sati)

Dinamika: 2x3 školska sata tjedno

Termini: UTORAK        17:00 - 19:30

                ČETVRTAK   17:00 - 19:30

*moguće izmjene ovisno o potrebama polaznika tečaja

Cijena:

za gotovinu: 1875,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)
za rate (2):    1975,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)

(Članovi kluba Alumni imaju 10 % popusta na cijene tečaja)

Kome je tečaj namijenjen:

Polaznicima koji su uspješno savladali gradivo A1/II stupnja španjolskog jezika

Potrebno predznanje:

Prezent,  aorist, perfekt, imperfekt,potvrdni imperativ komparacija pridjeva, zamjenice za direktni i indirektni objekt, posvojni, pokazni i neodređeni pridjevi.

Kratak opis tečaja:

Na tečaju će se obrađivati razne leksičke, gramatičke i kulturološke cjeline preporučene Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike s ciljem da polaznici u što kraćem roku steknu potrebne jezične kompetencije za svakodnevnu komunikaciju u raznim situacijama.

Gramatičke cjeline koje će se obrađivati su: razlike u upotrebi naučenih prošlih vremena, pluskvamperfekt, upravni i neupravni govor, futur, kondicional, uvod u upotrebu konjuktiva, prezent konjuktiva.

Važne informacije:

Prijava se smatra valjanom nakon obavljene uplate.

Upisi traju do 29. siječnja 2013. g.

Uvjeti plaćanja:

Polaznik koji plaća gotovinom uplatu treba obaviti najkasnije do 29. siječnja 2013. g.

Polaznik koji plaća u ratama prvu ratu u iznosu od 987,50 kn treba uplatiti najkasnije do 29. siječnja 2013. g., a drugu ratu u iznosu od 987,50 kn polaznik treba uplatiti najkasnije do 06. ožujka 2013. g.

 Polaznik školarinu uplaćuje na žiro račun Sveučilišta.

Žiro račun Sveučilišta:

2340009-1110135015 (poziv na broj: 66151905-24-1)

otvoren  kod Privredne banke Zagreb, s naznakom

za Tečaj španjolskog jezika 1.

Kopiju uplate potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilišni centar za jezike

Ćira Carića 4

20 000 Dubrovnik

Sve dodatne informacije možete dobiti na:

tel.: (+385) 020 445 878

e-mail: lang@unidu.hr

(od 9:00 do 12:00 sati)
Tražilica