english English

Tečaj ”Španjolski jezik 1”

09.01.2013, 11:52:52

Stupanj tečaja: A1/I

Voditeljica tečaja: Daniela Falkoni-Mjehović, prof.

Trajanje tečaja: 04. veljače 2013. - 15. travnja 2013. (60 sati)

Dinamika: 2x3 školska sata tjedno

Termini: PONEDJELJAK  17:00 - 19:30

                SRIJEDA               17:00 - 19:30

*moguće izmjene ovisno o potrebama polaznika tečaja

Cijena:

za gotovinu: 1875,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)
za rate (2):    1975,00 kn (PDV uračunat u cijenu tečaja)

(Članovi kluba Alumni imaju 10 % popusta na cijene tečaja)

Kome je tečaj namijenjen:

Tečaj je koncipiran u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike i namijenjen je onima koji nikada nisu učili španjolski jezik kao i onima koji žele obnoviti svoje znanje. Polaznici će steći leksička, gramatička i sociokulturalna znanja potrebna za osnovnu komunikaciju na španjolskom jeziku.

Potrebno predznanje: /

Kratak opis tečaja:

Komunikacijske vještine: pozdravi, predstavljanje, snalaženje u prostoru i vremenu, opis osoba, predmeta i mjesta, izražavanje posjedovanja, odjevni predmeti, cijene,  izražavanje potreba i  želja, slaganja i neslaganja s nečijim mišljenjem, izražavanje sumnje…

Gramatika: čitanje i pisanje, izražavanje upita i negacije, osobne zamjenice, ser/estar, određeni i neodređeni član, rod i broj imenica i pridjeva, prezent pravilnih i nepravilnih glagola, povratni glagoli, glavni i redni brojevi, posvojni, pokazni i neodređeni pridjevi i zamjenice.

Leksik: pridjevi nacionalnosti, imena država, zanimanja, jezici, boje, kuća, obitelj, odjeća, fizički izgled, dijelovi dana, dani u tjednu, mjeseci i godišnja doba, dnevna rutina, hrana i piće, dijelovi tijela, kod liječnika, kupovina, aktivnosti u slobodno vrijeme, putovanja, atmosfersko vrijeme, na obali i u planini, vrste prijevoznih sredstava…

Kultura: imena i prezimena u Španjolskoj, korespondencija, španjolska kraljevska obitelj, prijevoz u Španjolskoj, običaji i stereotipi u Španjolskoj, neverbalna komunikacija, španjolska gastronomija, slobodno vrijeme mladih Španjolaca, klima u Španjolskoj i Urugvaju, Madrid i Madrižani, Meksiko – Dan mrtvih, turizam u Andaluziji.

Važne informacije:

Prijava se smatra valjanom nakon obavljene uplate.

Upisi traju do 29. siječnja 2013. g.

Uvjeti plaćanja:

Polaznik koji plaća gotovinom uplatu treba obaviti najkasnije do 29. siječnja 2013. g.

Polaznik koji plaća u ratama prvu ratu u iznosu od 987,50 kn treba uplatiti najkasnije do 29. siječnja 2013. g., a drugu ratu u iznosu od 987,50 kn polaznik treba uplatiti najkasnije do 06. ožujka 2013. g.

 Polaznik školarinu uplaćuje na žiro račun Sveučilišta.

Žiro račun Sveučilišta:

2340009-1110135015 (poziv na broj: 66151905-24-1)

otvoren  kod Privredne banke Zagreb, s naznakom

za Tečaj španjolskog jezika 1.

Kopiju uplate potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilišni centar za jezike

Ćira Carića 4

20 000 Dubrovnik

Sve dodatne informacije možete dobiti na:

tel.: (+385) 020 445 878

e-mail: lang@unidu.hr

(od 9:00 do 12:00 sati)
Tražilica