english English

OPĆENITO O SLUŽBI ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU I SAVJETOVANJE STUDENATA

18.02.2011, 12:40:19
OPĆENITO O SLUŽBI ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU I SAVJETOVANJE STUDENATA

Služba je osnovana u sklopu Tempus JEP projekta »Establishing of Career services at three Croatian Universities « 41104_06, 21. listopada 2008. na Sveučilištu u Dubrovniku. Više informacija na stranici projekta www.ecas.hr.

Služba nudi podršku i daje savjete svim studentima Sveučilišta u Dubrovniku u pripremi za tržište rada, i to na temelju:
• individualnog savjetovanja,
• testova interesa, organiziranja radionica,
• prezentacije poslodavaca,
• stručne prakse i povezivanja s poslodavcima.

Služba organizira redovito sljedeće radionice: „Samospoznaja“, “ Kako napisati životopis?“, “ Kako se predstaviti poslodavcu?“. Po potrebi studenata organiziraju  se i radionice drugoga sadržaja. Repozitorij
Tražilica