english English

Studenti Lukša Barović i Krešimir Lale obranili diplomski rad

20.09.2013, 11:24:01

Lukša Barović, student diplomskog studija Poslovno računarstvo, obranio je 20. rujna diplomski rad „Replikacija u sustavima za upravljanje bazama podataka“ i stekao titulu magistar inženjer računarstva s kraticom mag. ing. comp. Čestitamo!

Krešimir Lale, student diplomskog studija Poslovno računarstvo, obranio je 20. rujna diplomski rad „Aplikacijski poslužitelji i njihova primjena u poslovnim sustavima“ i stekao titulu magistar inženjer računarstva s kraticom mag. ing. comp. Čestitamo!
Tražilica