english English

Obaveze me ne sprječavaju u obavljanju studentskih dužnosti

08.11.2013, 13:18:58
Obaveze me ne sprječavaju u obavljanju studentskih dužnosti

Dinko Franotović je predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku. Nakon završetka preddiplomskog studija na Odjelu za komunikologiju odlučio se za diplomski studij Odnosi s javnošću. Njegov trud i volju za pomaganjem studentima prepoznali su brojni studenti koji su ga prošle godine izabrabrali za svog predstavnika.

Što je Studentski zbor?

Studentski zbor utemeljen je kao studentsko predstavničko tijelo krajem 1996. godine kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta, sveučilišta, veleučilišta) ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). On jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta ili Veleučilišta kojem pripada.

Zašto ste se odlučili kandidirati za predsjednika?

Kada sam došao do spoznaje što Studentski zbor jest, odlučio sam se kandidirati za predstavnika Odjela komunikologije u skupštinu Studentskog zbora a potom i za predsjednika. Zbor kao jedino legitimno tijelo studentata  može dosta doprinjeti razvoju studentskog standarda.

Utječu li svi sastanci, putovanja i obveze na Vaše studiranje?

Obveza ima poprilično koje za sada odrađujem bez zaostataka te me ne sprječavaju u obavljanju studentskih dužnosti koje mi pripadaju kao redovnom studentu.

Mislite li Vi, kao student, da Sveučilište u Dubrovniku nudi dobre uvjete za studiranje?

Sveučilište u Dubrovniku ima odlične uvijete za studiranje, i to zahvaljujući izvedbenim programima koji su na najvišoj razini. Nedostak studiranja u Dubrovniku, pogotovo za vanjske studente, je prvenstveno nedostatak smještajnih kapaciteta. Studentski dom, čija je izgradnja u planu za naredne godine itekako bi promjenio sliku studentskog grada. Dom je u suštini i osnova za daljni razvoj Sveučilišta.

Koji su daljni planovi Studentskog zbora za ovu akademsku godinu?

U tekućoj akademskoj godini se realiziraju razni projekti koje Studentski zbor financijski pomaže. Neki od tih su: Dubrovački medijski dani, Međunarodna konferencija medicinskih sestara, Semper primus. Najavljen je i projekt zabavnog tipa kojeg organizira Studentski zbor u suradnji sa CCRevelinom. Radi se od sedam koncerata tokom akadamske godine 2013/2014.

Smatrate li Dubrovnik studentskim gradom?

Dubrovnik je itekako studentski grad, ali kratke povijesti tokom koje se još nije imao vremena razviti. Usprkos tome je na dobrom putu da sustigne ostale akademske gradove diljem Hrvatske, a zato je  zaslužan i Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku koji se trudi doprinjeti poboljšanju studentskog života u Gradu.

Nina Mijoč, Ivona Begušić, Natalia Grmuša Repozitorij
Tražilica