english English

Države BRIC-a i budućnost međunarodnog poretka

08.11.2013, 13:23:18
Države BRIC-a i budućnost međunarodnog poretka

Gostujuće  predavanje doc.dr.sc. Andreja Kričkovića održano je 6. studenog 2013. u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku. Tema je predavanja bila Između sukoba i suradnje: Države BRIC-a i budućnost međunarodnog poretka.  

Andrej Kričković  nastavnik je međunarodnih odnosa na Visokoj školi ekonomije u Moskvi. Doktorirao je na prestižnom kalifornijskom Sveučilištu Berkeley, a postdoktorat je odradio u Davis Centru za Ruske i Eurazijske studije na Sveučilištu Harvard. Objavljuje komentare i članke u brojnim časopisima i medijima uključujući East European Constitutional Review, Radio Free Europe i Moscow Times.

Glavno je područje Kričkovićeva istraživanja uspon novih svjetskih sila Brazila, Rusije, Indije i Kine (BRIC).  Kroz svoje predavanje Kričković je istaknuo nekoliko najvažnijih čimbenika koji su utjecali na sadašnji uspon zemalja BRIC-a. Naime, statistički podaci predviđaju da će do 2035. BDP zemalja BRIC-a nadmašiti BDP  najrazvijenijih zemalja svijeta koje pripadaju grupaciji G-7 (to su SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija, Kanada i Japan).

Također, zemlje BRIC-a brže se oporavljaju od svjetske ekonomske krize i financijska situacija u tim zemljama jako je dobra, posebice u Rusiji i Kini. Kričković nadalje ističe kako se teška industrija kao i proizvodnja visokotehnoloških uređaja sve više prebacuje na zemlje BRIC-a. Demografska se slika tih zemalja stabilizirala, a srednji sloj društva neprestano raste.

Statistike također pokazuju kako će zemlje BRIC-a po ekonomskoj, političkoj i vojnoj sili preteći SAD, Japan i Njemačku. Kričković posebno naglašava kako se tržišta zemalja BRIC-a otvaraju i kako se te zemlje polagano prestaju oslanjati na tržišta Zapada, već se počinju okretati  prema tržištima vlastitih zemalja.

Predavač je istaknuo i kako neki teoretičari smatraju da zemlje BRIC-a stagniraju i kako je očito da će uskoro doživjeti svojevrstan krah. Argumenti koji tome idu u prilog kraj su fleksibilne monetarne politike SAD-a, birokracija u Indiji, korupcija, nerazvijeni financijski sustavi, Shale revolucija u SAD-u.  Također se smatra da bi uspon zemalja BRIC-a mogao donijeti novi povod za sukob s dosadašnjim svjetskim najmoćnijim silama čiji utjecaj i moć lagano opada. Kričković je istaknuo važnost institucija koje ostaju za najmoćnijim silama i kada one svoju prevlast izgube te upravo kroz te institucije omogućavaju državama da surađuju.

Međutim, Kričković je predavanje završio optimističnim tonom: „BRIC ima perspektivu da se vrati, njihovi su problemi rješivi.“

Predavanje je održano u sklopu kolegija Suvremena svjetska povijest doc.dr.sc. Davora Paukovića, a na njemu su prisustvovali studenti druge i treće godine Medija i kulture društva.

Leona Rašica

 Slika preuzeta sa stranice:  edu.wehse.ru Repozitorij
Tražilica