english English

Održano predavanje ”Reproduktivno zdravlje”

17.12.2013, 10:21:37

Predavanje s temom „Reproduktivno zdravlje” za sve studentice  prve godine a u organizaciji Studentskog savjetovališta i suradnji s nastavnicima kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura održalo  se u ponedjeljak , 16. prosinca  2013., u Sveučilišnom  kampusu  s početkom  u 14 sati.

Predavanje je održala Matija Čale Mratović, dr. med., specijalist školske medicine.

Brigom za očuvanje zdravlja sprječava se pojava bolesti, a ako do nje dođe, važnost ranog otkrivanja od presudne je važnosti. Stoga je na predavanju posebna pažnja posvećena važnosti redovitih ginekoloških pregleda i PAPA testa te samopregleda dojke. Repozitorij
Tražilica