english English

Sveučilištu dodijeljena nova Erasmus+ Povelja

17.01.2014, 12:09:03

Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku iz Bruxellesa objavila je rezultate natječaja za Erasmus povelju za visoko obrazovanje za razdoblje 2014.- 2020. Sveučilištu u Dubrovniku je dodijeljena nova Erasmus povelja, čime nam je omogućeno sudjelovanje u aktivnostima novog Erasmus+ programa za cijelo navedeno razdoblje.

ERASMUS+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 19 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa:

Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.

Erasmus + program provodit će se kroz tri ključne aktivnosti:

1. Učenje kroz mobilnost (Learning Mobility) - mobilnost pojedinaca u svrhu učenja i usavršavanja.

2. Suradnja (Cooperation) - suradnja u svrhu inovacija i razmjene dobre prakse (suradnja s gospodarskim subjektima).

3. Reforma obrazovne politike (Policy reform) - otvorena metoda koordinacije obrazovne politike EU, provedba strategije Europe 2020.

Više detalja o Erasmus+ programu možete pronaći na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU http://www.mobilnost.hr/index.php?id=784 i Europske komisije http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm. Repozitorij
Tražilica