english English

Prijave za pripravnički staž u Europskoj komisiji

17.01.2014, 12:09:55

Otvorene su prijave za pripravnička mjesta u Europskoj komisiji, uključujući Glavnu upravu za pismeno prevođenje.

Pripravnički staž u Europskoj komisiji traje pet mjeseci, a do kraja siječnja zaprimaju se prijave za stažiranja koja počinju u listopadu 2014. Prijaviti se mogu osobe koje imaju najmanje trogodišnju fakultetsku diplomu te uz materinski dobro govore još dva službena jezika Europske unije.

Prijave su moguće isključivo putem web-mjesta http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm, na kojem su dostupne i sve ostale informacije Repozitorij
Tražilica