english English

Natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču (Universität Wie

27.01.2014, 12:40:00

U sklopu partnerske razmjene dogovorene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču (Universität Wienhttp://www.univie.ac.at/) pozivaju se doktorandi i postdoktorandi (kojima nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule) da se prijave na natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču.

Prije podnošenja prijave kandidati trebaju dogovoriti suradnju i boravak tijekom potencijalnog istraživačkog boravka s mentorom na Sveučilištu u Beču. Dogovoreni boravak mora započeti najkasnije 1. studenoga 2014.

Iznos stipendije je 1000 eura mjesečno za svakoga kandidata.

Prijava na natječaj treba uključivati (na engleskom jeziku):

  • Ispunjeni prijavni obrazac (Information Sheet)
  • Životopis (Europass format)
  • Popis objavljenih radova
  • Kratak opis istraživačkog projekta i razloge boravka u Beču, uključujući korištenu literaturu
  • Pismo preporuke profesora sa Sveučilišta u Zagrebu
  • Prihvatno pismo mentora na Sveučilištu u Beču (u pismu mora biti naveden dogovoreni period boravka).

Rok za slanje prijava je 28. veljače 2014.

Prijave se vrše na e-mail adresu: doktorski.studiji@unizg.hr.

Kandidati su obavezni svoju prijavu u tiskanom obliku dostaviti Uredu za doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Ured za doktorske studije i programe

Trg maršala Tita 14

HR-10000 Zagreb 

Rok za slanje prijava u tiskanom obliku zajedno s pratećom dokumentacijom je također 28. veljače 2014.

Kandidati kojima je odobreno financiranje istraživačkog boravka, po završetku boravka trebaju poslati kratak izvještaj i ispunjeni evaluacijski obrazac na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Ured za  doktorske studije i programe

Trg m. Tita 14

HR-10000 Zagreb

Dodatne informacije:

Prilikom obraćanja potencijalnom mentoru na Sveučilištu u Beču, kandidati trebaju priložiti kratki životopis i kratki opis svoga istraživačkoga projekta. Također, potencijalnom mentoru trebaju napomenuti da će, ukoliko im se odobri financiranje, moći ostvariti istraživački boravak u trajanju od mjesec dana. Potencijalnog mentora kandidati mogu pronaći putem poveznice http://www.univie.ac.at/en/organisation/. Na toj poveznici mogu se pronaći informacije o različitim istraživačkim institutima i odsjecima, opis njihove istraživačke orijentacije te informacije o pojedinim istraživačima.

Izabrani kandidati moraju sami pronaći smještaj tijekom svoga boravka u Beču. Informacije o smještaju mogu se pronaći na poveznici: http://international.univie.ac.at/guest-scientists/welcome-guide/before-you-enter-austria/
Tražilica