english English

Nova knjiga dekana Filozofskog fakulteta i znanstvenika prof. dr. sc. Zorana Tomića

30.01.2014, 17:40:31
Nova knjiga dekana Filozofskog fakulteta i znanstvenika prof. dr. sc. Zorana Tomića

Nova knjiga „Teorije i modeli odnosa s javnošću“ prof. dr. sc. Zorana Tomića predstavljena je na Sveučilišnom kampusu u Dubrovniku. Autor u knjizi prikazuje najvažnije klasične i suvremene teorije i modele odnosa s javnošću. Analizira i objašnjava ukupno trideset i dvije teorije i devet modela odnosa s javnošću. To se odnosi osim na teorije odnosa s javnošću i na teorije izvrsnosti, igara, vrijednosti vijesti, međukulturalne razmjene, feminizma do društvene razmjene i ostalih.

U uvodnom govoru prof. dr. sc. Zoran Tomić naglasio je da se famozni odnosi s javnošću bave izgradnjom odnosa dodavši kako je upravo odnose s javnošću potrebno shvatiti ne samo s komunikacijskog aspekta već i interdisciplinarno. Pogrešno je, kako ističe, poistovjetiti odnose s javnošću s marketingom jer bavljenje odnosima s javnošću podrazumijeva poznavanje marketinga, menadžmenta, komunikacijskih studija, politologije, sociologije.

Framing kao interpretativan okvir

U teoriji izvrsnosti objašnjava važnost pridonošenja odnosa s javnošću funkciji menadžmenta i cjelokupnoj učinkovitosti organizacije. Teorija nudi normativni način kako se baviti odnosima s javnošću, odnosno strukturiranjem i implementiranjem, te naglašava važnost činitelja koji utječu na to da odnosi s javnošću pomognu cjelokupnoj organizacijskoj izvrsnosti od vrijednosti komunikacije do činitelja etike.

Autor spominje i teoriju okvira te navodi da je teorija okvira ili framing theory dobila značajnu pozornost u odnosima s javnošću, a susreće se i u novinarstvu, kao način razumijevanja, stvaranja i tumačenja argumenata. Framing predstavlja interpretativan okvir, kognitivni ustroj u svijesti novinara koji olakšava odabir i obradu informacija. Teoriju razrađuje kroz pojmove atributa, rizičnih izbora pitanja, odgovornosti i vijesti.

Uvjeravanje nije negativan pojam

Teorija igre i njezini modeli pomažu praktičarima unaprijediti proces donošenja odluka i strategija, kao i vještine održavanja odnosa. Igra je znanstvena metafora za široko područje ljudske interakcije koje ovise o tome kako se dvije ili više osoba izravno ili strategijski odnose jedna prema drugoj. Značajno je ukazati da novinari i praktičari odnosa s javnošću također igraju „igre“. Analizira i teoriju obnove imidža koja nudi opciju komunikacije dostupne onima (organizacijama ili osobama) koji se suočavaju s prijetnjama njihovoj reputaciji. Uspješan popravak imidža moguć je jedino ako oni koji su pogriješili odmah to priznaju i poduzmu odgovarajuću popravnu akciju. Ističe da je pogrešno lagati uz prikaz strategije obnove imidža.

Autor naglašava da uvjeravanje nije negativan pojam i praksa, premda se često poistovjećuje s bliskom „crnom ovcom“, propagandom. Prema ovoj teoriji jedan od najvažnijih elemenata uvjeravanja je da informacija mora biti istinita, iskrena te prenositi istinske osjećaje i emocije.

U knjizi su obrađeni modeli odnosa s javnošću, njih ukupno devet, od tiskovne agenture i publiciteta, otvorenih vrata, javnog informiranja, dvosmjernog simetričnog i asimetričnog, te ostalih.Također objašnjava „princa prijevare“ koji je koristio tisak i publicitet za postizanje svojih ciljeva dok je javnost bila podređena. Ovaj model kao praksu modela tiskovne agenture i publiciteta odnosa s javnošću možemo ilustrirati odnosom subjekta i javnosti.

Zoran Tomić na vrhu "tri T"

U predgovoru knjige dr. sc. Božo Skoko kaže: „Profesor Zoran Tomić, koji se protekla dva desetljeća uspješno dokazao u teoriji i praksi odnosa s javnošću u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ovim teorijskim pregledom daje značajan doprinos u razvoju odnosa s javnošću u regiji.“ Završava s autorovom mudrom misli Kurta Lewina s kojom je započeo knjigu - ništa nije tako praktično kao dobra teorija.

Nova knjiga prof. dr. sc. Zorana Tomića „Teorije i modeli odnosa s javnošću“ prihvaćena je kao udžbenik na diplomskim i doktorskim studijima u Zagrebu, Mostaru i Dubrovniku.
Pročelnik Odjela za komunikologiju, doc. dr. sc. Đorđe Obradović istaknuo je kako na drugim sveučilišta koja se bave odnosima s javnošću obično predava profesor Ivan Tanta ili Majda Tafra-Vlahović, a uz njih dvoje od ove godine imamo i Zorana Tomića koji stoji na vrhu te piramide „tri T“.

Predstavljanje knjige organizirali su Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku i dubrovačka podružnica Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Nakladnik knjige je Synopsis iz Zagreba i Sarajeva.

Prof. dr. sc Zoran Tomić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, priznati je i vodeći znanstvenik u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini s područja odnosa s javnošću i političkog komuniciranja. Od 1990. do 1995. radio je kao novinar HINE, Večernjeg lista, Hrvatskog radija Ljubuški i Hrvatskog radija Herceg-Bosne.

Tomić je autor i koautor dvanaest knjiga i nekoliko udžbenika. Objavio je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova na temu odnosa s javnošću, političkog komuniciranja, politologije i prava medija u časopisima u zemlji i inozemstvu.

Katarina Matović



 Repozitorij




Tražilica