english English

Poziv na javnu obranu teme Tonija Ćosića

31.01.2014, 10:13:06

Javna obrana  teme  doktorskog rada   ULOGA IMIGRACIJA U INICIJALNOJ FAZI DEMOGRAFSKE TRANZICIJE NA PRIMJERU GRADA ZAGREBA Tonija Ćosića , pristupnika poslijediplomskoga doktorskog studija „Povijest stanovništva“, odžat će se 3. veljače 2014. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,   soba broj  221, u 12 sati.

Pristupnik će braniti temu pred Povjerenstvom:

1. prof. dr. Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva

2. prof. dr. Jakov Gelo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

3. prof. dr. Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

Mentor :  dr. sc.  Nikola Anušić, znanstveni suradnik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tražilica