english English

Student Orsat Stražičić obranio diplomski rad

07.10.2014, 16:11:06

Orsat Stražičić, student diplomskog studija Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, obranio je 19. rujna diplomski rad „Kompaktne dvopolarizirane mikrotrakaste antene prilagođene za rad na dvije frekvencije“ i stekao titulu magistar inženjer elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu s kraticom mag. ing. el. Čestitamo!
Tražilica