english English

Studenti studija Sestrinstvo na terenskoj nastavi

04.11.2014, 13:10:01

Kroz program  kolegija Zdravstvena njega gerijatrijskoh bolesnika i Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama studenti treće godine Sudija sestrinstvo iz Dubrovnika su sa voditeljicom  Vedranom Iveta u sklopu Terenske nastave  31,siječnja. posjetili  Dom za starije i nemoćne osobe i tjelesno ili mentalno oštećene osobe  u  Metkoviću. Glavna sestra doma sestra Marija Cvjetanović uz ostale djelatnike doma  je upoznala studente sa radom doma i sa specifičnostima rada s osobama sa mentalnim oštećenjem.Korisnici su većinom u poodmakloj životnoj dobi te im je potrebna 24-satna njega i medicinski nadzor. Repozitorij
Tražilica