english English

Pozivnica - Student International Week, Cardiff Metropolitan University (UK)

09.12.2014, 15:28:46

Međunarodni studentski tjedan – Student International Week (Cardiff Metropolitan University) održati će se u Cardiffu 13. - 17. travnja 2015. Organizira se za studente računarstva i informacijskih sustava, a naglasak će biti na marketingu na društvenim mrežama (Social Media) te njegovoj upotrebi u promidžbi turističkih odredišta.

Detaljnije informacije o sadržaju, kao i kontaktne podatke za točne informacije o pojedinostima prijave pogledajte u prilogu.
Tražilica