english English

Oglas za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica

15.01.2015, 08:52:23

                         SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

                                                objavljuje

 

                                                  OGLAS

             za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i
                                        voditelje poslovni

                                                     I.

 Zainteresirani pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Imati najmanje srednju stručnu spremu,

2. Aktivno znati najmanje jedan svjetski jezik,

3. Prijaviti i uplatiti troškove seminara i stručnog ispita.

                                                    II.

Seminari se organiziraju i izvode na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, na adresi Lapadska obala 7, Dubrovnik. Početak održavanja seminara predviđen je za 9. veljače 2015.

                                                    III.

Cijena stručnog ispita za voditelje poslovnica iznosi 4.875,00 kn. PDV uključen u cijenu.

Cijena stručnog ispita za turističke vodiče iznosi 6.625,00 kn. PDV uključen u cijenu.

Cijena stručnog ispita uključuje troškove izvođenja seminara, troškove polaganja ispita, ispitne materijale i izdavanje uvjerenja.

Cijena za kandidate koji polažu u istom terminu održavanja seminara stručni ispit za turističke vodiče i voditelje poslovnica umanjena je za 20 % od cjelokupnog iznosa cijene obaju seminara.

 

Cijena za kandidata koji je prethodno završio seminar za voditelje poslovnica umanjuje se za 25 % od cijene seminara za turističke vodiče.

 

Cijena za kandidata koji je prethodno završio seminar za turističke vodiče umanjuje se za 25 % od cijene seminara za voditelje poslovnica.

 

Cijena za kandidata koji polaže samo Posebni dio stručnog ispita za Turističke vodiče iznosi 40% od ukupne cijene seminara.

                                                   IV.

Seminar je moguće uplatiti u dva jednaka obroka isključivo ako je  polaznik fizička osoba, i to prvi obrok prilikom prijave/upisa, a drugi najkasnije prije početka prvog ispitnog roka. Ako seminar uplaćuje pravna osoba, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samih upisa.

                                                   V.

Prijave/uplate kandidata primaju se od 22. siječnja do 4. veljače 2015. na: Sveučilište u Dubrovniku, račun: HR0823400091110135015 s obveznim pozivom na broj: 6615191-20-40 (za voditelje poslovnica) i 6615193-20-41 (za turističke vodiče).

 

Detaljne informacije o seminaru nalaze se na internetskoj podstranici Sveučilišta:http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=518   Sve dodatne informacije na: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik, tel. (020 445910), gđa. Sabina Ćimić; e-mail: ekonomija@unidu.hr

                                                  VI.

Sveučilište u Dubrovniku pridžava pravo neodržavanja seminara u slučaju malog broja polaznika, s tim da će prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju najkasnije u roku od osam dana.
Tražilica