english English

Natječaj za dodjeljivanje 15 državnih stipendija A kategorije redovitim studentima

02.03.2015, 13:26:31

Senat Sveučilišta u Dubrovniku, sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, na svojoj 119. sjednici održanoj 26. veljače 2015. donio je odluku da će se za akademsku 2014. / 2015. godinu dodjeliti 15 stipendija najboljim redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta.

Stipendije će se isplaćivati u mjesečnim iznosima od po 1.100,00 kuna, a za razdoblje siječanj – rujan 2015. (devet mjeseci) i to po jedna stipendija najboljim studentima na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na svakom sveučilišnom odjelu (ukupno 12 stipedija) te tri stipendije na razini Sveučilišta za najbolje rangirane studente za upis u prvu godinu preddiplomskog studija.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju kategorije „A“ državnih stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat Sveučilišta na svojoj 109. sjednici održanoj 28.  siječnja 2014. . i 111. sjednici, održanoj 27. ožujka 2014., Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije te da će se  rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju objaviti na internetskoj stranici Sveučilišta, te da će iste uključivati ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog učilišta, godina upisa na visoko učilište, te  broj stečenih ECTS bodova na studiju ili rang listi za upis na studij.

U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti jednu drugu stipendiju.
Tražilica