english English

Javna obrana teme doktorskog rada Marine Brailo

15.04.2015, 08:52:08

Javna obrana teme doktorskog rada "Istraživanje učinkovitosti denitrifikacije u zatvorenom recirkulacijskom akvakulturnom susutavu" Marine Brailo održat će se 17. travnja 2015. u 12.00 sati na Odjelu za akvakulturu.

Pristupnica će braniti temu pred Povjerenstvom u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Tibela Landeka-Dragičević

2. dr. sc. Boško Skaramuca, professor emeritus

3. prof. dr. sc. Ivan Katavić

Zamjena: doc. dr. sc. Ana Gavrilović
Tražilica