english English

Javna obrana doktorskog rada Tatjane Dobroslavić

23.06.2015, 08:00:20

Javna obrana doktorskog rada Tatjane Dobroslavić pod naslovom „Biološko-ekološke karakteristike kokotića, Lepidotrigla dieuzeidei (Blanc & Hureau, 1973) i kokotića oštruljića, Lepidotrigla cavillone (Lacepede, 1801) na području južnog Jadrana“ održat će se 29. lipnja 2015. u 11.00 sati u Institutu za oceanografiju i ribarstvo Split pred članovima Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Branko Glamuzina, predsjednik, prof. dr. sc. Sanja Matić Skoko, član, prof. dr. sc. Mate Šantić, član.
Tražilica