english English

Tatjana Dobroslavić doktorirala

30.06.2015, 09:30:03
Tatjana Dobroslavić doktorirala

Tatjana Dobroslavić, mag. ing. maricult., znanstvena novakinja - asistentica na Odjelu za akvakulturu, obranila je 29. lipnja 2015. na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Primijenjene znanosti o moru, Sveučilišta u Splitu doktorsku disertaciju pod naslovom „Biološko-ekološke karakteristike kokotića, Lepidotrigla dieuzeidei (Blanc & Hureau, 1973) i kokotića oštruljića, Lepidotrigla cavillone (Lacepede, 1801) na području južnog Jadrana“  i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja interdisciplinarne prirodne znanosti, grane znanosti o moru.

Doktorski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu:

prof. dr. sc. Branko Glamuzina, predsjednik,

prof. dr. sc. Sanja Matić Skoko, član,

prof. dr. sc. Mate Šantić, član.

U ime djelatnika Odjela za akvakulturu, čestitamo!
Tražilica