english English

Javna obrana tema doktorskog rada

03.09.2015, 13:07:00

Javna obrana tema doktorskog rada pristupnika PDS Povijest stanovnistva održat će se 12. rujna 2015. godine u Domu kulture na Lastovu.

Vedran Stojanović - SLIKA GRADSKOG PROSTORA U NARATIVNIM I KNJIŽEVNIM DJELIMA: DUBROVNIK OD 15. STOLJEĆA DO VELIKE TREŠNJE

Pristupnik će braniti temu pred Povjerenstvom:

Dr. sc. Relja Seferović, Zavod za povijesne znanosti HAZUu Dubrovniku, predsjednik

Dr. sc. Lovro Kunčević, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, član

Prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin, Institut za povijest, Zagreb, član i mentor

 Ariana Violić – Koprivec – DOSELJAVANJE IZ MEDITERANSKIH ZEMALJA U DUBROVNIK  (1808-1918)

Pristupnica će braniti temu pred Povjerenstvom:

Prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  predsjednica

Prof. dr. sc. Jasna Čapo, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, član

Prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin, Institut za povijest, Zagreb, član

Mentor: Akademik Nenad Vekarić, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Marko Rašica - DUBROVAČKE BRATOVŠTINE NAKON PADA REPUBLIKE IZMEĐU INSTITUCIJA, PROPISA I PRAKSE

Pristupnik će braniti temu pred Povjerenstvom:

Prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

Prof. dr. sc. Ljiljana Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, član

Akademik  Nenad Vekarić, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, član

Mentor: prof. dr. sc. Nella Lonza, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Ankica Džono-Boban – UZROCI SMRTI U DUBROVNIKU(1825-1918)

Pristupnica će braniti temu pred Povjerenstvom:

Akademik Nenad Vekarić, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, predsjednik

Prof. dr. sc.  Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

Prof. dr. sc.  Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  član

Mentor: doc. dr. sc.  Saša Missoni, Institut za antropologiju, Zagreb

Komentor: doc. dr. sc. Joško Sindik, Institut za antropologiju, Zagreb

 Sandra Šutalo - RAZVOJ STANOVNIŠTVA OPĆINE METKOVIĆ KROZ 20. STOLJEĆE

Pristupnica će braniti temu pred Povjerenstvom:

Akademik Nenad Vekarić, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, predsjednik

Prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

Prof. dr. sc. Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član i mentor
Tražilica