english English

2015.

22.10.2015, 14:02:50
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj, Sveučilište u Dubrovniku, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. godinu.


 Repozitorij
Tražilica