english English

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA OSNOVE EKONOMIJE

17.12.2015, 09:35:10

Položili su:

1.      Asturić, Petra                                                         Izvrstan (5)

2.      Celić, Gracijo                                                         Dobar (3)

3.      Čustović, Adi                                                         Izvrstan (5)

4.      Ljuban, Kate                                                          Dobar (3)

5.      Papac, Marija                                                         Dobar (3)

6.      Sekulo, Martina                                                     Vrlo Dobar (4)

Studenti koji su položili kolokvij mogu pristupiti drugom kolokviju. Svi studenti mogu vidjeti svoje uratke u redovitom terminu konzultacija.
Tražilica