english English

Uskoro novi studij – specijalistički diplomski stručni studij „Financijski menadžment“

11.01.2016, 11:57:23

Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 125. sjednici održanoj 17. prosinca 2015., donio je Odluku o prihvaćanju studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“. Sveučilište u Dubrovniku planira s izvođenjem studija započeti od akademske 2016./2017. godine, a nakon što studij bude upisan u Upisnik studijskih programa u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Naime, prethodno je Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete provelo postupak vrednovanja novog studijskog programa, koji su recenzirala dva recenzenta, pa je, na prijedlog pozitivnog mišljenja Povjerenstva, Senat donio Odluku o izvođenju novog studijskog programa. Temeljem odluke Senata, Sveučilište u Dubrovniku uputilo je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta zahtjev za upis naznačenog studija u Upisnik studijskih programa, čime bi se ispunili uvjeti za njegov početak izvođenja. Također, Sveučilište je uputilo Odluku o izvođenju novog studijskog programa i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

 

Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni/stručna specijalist/specijalistica financijskog menadžmenta, s kraticom struč. spec. oec. Studij će se izvoditi u Pločama kao izvanredni studij, a upisni kapacitet za I. godinu studija je 20 mjesta. Opći uvjet za upis na studij je završen studij iz područja ekonomije, i to preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova.

Nakon završenog dvogodišnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski menadžment studenti će biti sposobni: vrednovati mogućnosti financiranja kroz fondove i programe EU-a, analizirati ključne čimbenike važne za kreiranje poslovne politike tvrtke, primijeniti određene zakonitosti mikroekonomske teorije u rješavanju stvarnih ekonomskih problema, kreirati moguće alternativne pravce rješavanja problema suvremenih korporacija, dijagnosticirati probleme u poslovanju temeljem sustava financijskih pokazatelja, provesti analizu financijskih izvještaja, izraditi i ocijeniti poslovni plan, koristiti instrumente i tehnike za procjenu vrijednosti tvrtke, te vrednovati prednosti i mane primjena različitih metoda procjene, razumjeti pojam, obilježja, funkcije i potporu poslovnog informacijskog sustava upravljanju poslovanjem tvrtke, pojedinim poslovnim funkcijama i procesima, analizirati i prognozirati rizike projekata, samostalno evidentirati poslovne transakcije u poslovne knjige obrtnika, temeljem knjigovodstvenih zapisa sastaviti godišnji obračun poslovanja kao prilog poreznoj prijavi itd. Repozitorij
Tražilica