english English

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA SEMINAR ZA VODITELJA POSLOVNICE - TESTIRANJE AKTIVNOG ZNANJA STRANOG JEZIKA

18.01.2016, 10:02:46

Testiranje aktivnog znanja stranog jezika (za kandidate za seminar za voditelja poslovnice 2016.) održat će se 28. siječnja 2016. u 11 sati u zgradi Ćira Carića 4 (u prostorijama sveučilišnog centra za jezike).

Mole se kandidati da sa sobom obavezno donesu svjedodžbe iz srednje škole ili indeks visokoškolske ustanove kojim se dokazuje pasivo znanje drugog stranog jezika.

Prijave za testiranje molimo pošaljite na e-mail adresu helena.brautovic@unidu.hr
Tražilica