english English

NATJEČAJ

18.01.2016, 12:23:57

Broj: 50/16.

U Dubrovniku, 14. siječnja 2016.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 17. prosinca 2015., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

                                                                  za izbor u

I.   znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

a. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07);

b. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03);

c. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija (1.04.05);

d. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05);

II.  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

a. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04.);

b. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02.);

c. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija (5.10.03);

d. jednog nastavnika/nastavnice za interdisciplinarno znanstveno područje tekstilne tehnologije (2.13) i likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (7.04.09);

III.  znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika

 jednog znanstvenika/znanstvenice za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05.);

IV.  suradničko zvanje i prijam u radni odnos:

a. jednog asistenta/asistentice na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01);

b. dva asistenta/asistentice na Odjelu za komunikologiju za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  informacijske i komunikacijske znanosti (5.04);

V.  nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole

jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04.);

VI.  ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača

jednog nastavnika/nastavnice  za znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06);

VII.  naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta

a. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost (3.01.08.);

b. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09.);

VIII.  naslovno  nastavno zvanje predavača

a. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07.);

b. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31.);

c. jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija (6.03.01.);

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u, ne u PDF-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                      Sveučilište u Dubrovniku

  Repozitorij
Tražilica