english English

NATJEČAJ

23.03.2016, 12:56:07

Broj: 469/16.

U Dubrovniku, 17. ožujka 2016.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 19. siječnja 2016., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos i na radno mjesto docenta

 u nepunom radnom vremenu od 20%

a.)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatovenerologija (3.02.02);

b.) za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija (6.08.01);

za prijam u radni odnos i na radno mjesto predavača

 u nepunom radnom vremenu od 20%

a.)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31);

b.) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije (5.05.03);

c.) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija (3.02.29).

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o izboru u zvanje.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                     

                                                                                                            Sveučilište u Dubrovniku

v


 Repozitorij
Tražilica