english English

2016.

08.06.2016, 08:32:00
Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj, Sveučilište u Dubrovniku, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu.


 Repozitorij
Tražilica