english English

Javna obrana doktorskog rada Marine Brailo

21.06.2016, 14:31:04

Javna obrana doktorskog rada Marine Brailo pod naslovom " Učinkovitost denitrifikacije u morskom recirkulacijskom akvakulturnom sustavu"održat će se u utorak, 28. lipnja 2016. u 11 sati u predavaonici D01 na Sveučilištu u Dubrovniku, Ćira Carića 4, pred članovima Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Katavić, izv. prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević, prof. dr. sc. Boško Skaramuca, doc. dr. sc. Ana Gavrilović, zamjena.
Tražilica