english English

Obranjen prvi diplomski rad na studiju „Kliničko sestrinstvo“

22.07.2016, 14:34:11

Kristina Muhoberac, studentica specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“, obranila je 21. srpnja 2016. diplomski rad s temom „ Učestalost  urinarnih infekcija povezanih s upotrebom urinarnog katetera u OB Dubrovnik“ i stekla akademski naziv diplomirana medicinska sestra (kratica: dipl. med. techn.). Ujedno  to je  i prvi obranjeni diplomski rad na studiju „Kliničko sestrinstvo.“ Rad je obranjen pred Povjerenstvom u sastavu:  mr. sc. Žarko Vrbica dr. med. , predsjednik Povjerenstva, Vedrana Iveta, dipl. med. techn., mentor, dr. sc. Sanda Tešanović  dr. med.  član. Repozitorij
Tražilica